Skip to content

Offerynnau anstatudol yr amgylchedd hanesyddol 2017

Cyfarwyddyd Ardaloedd Cadwraeth (Datgymhwyso Gofyniad i Gael Cydsyniad Ardal Gadwraeth er mwyn Dymchwel) (Cymru) (2017 Rhif 27)

22/06/17
Mae'r Cyfarwyddyd hwn yn cyfarwyddo nad oes angen cydsyniad ardal gadwraeth ar gyfer darnau penodol o waith i ddisgrifiadau penodol o adeiladau.
 

Cyfarwyddyd Ceisiadau a Phenderfyniadau Adeilad Rhestredig (Dyletswydd i Hysbysu Cymdeithasau Amwynder Cenedlaethol a'r Comisiwn Brenhinol) (Cymru) (2017 Rhif 26)

22/06/17
Mae'r Cyfarwyddyd hwn yn cyfarwyddo awdurdodau cynllunio lleol i hysbysu’r cymdeithasau amwynder cenedlaethol a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru am geisiadau am gydsyniad adeilad rhestredig ar gyfer dymchwel a’r penderfyniadau a wneir ganddynt.
 

Cyfarwyddyd Ceisiadau Cydsyniad Adeilad Rhestredig (Datgymhwyso Dyletswydd i Hysbysu Gweinidogion Cymru) (Cymru) (2017 Rhif 25)

22/06/17
Mae'r Cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyfarwyddiadau i awdurdodau cynllunio lleol nad yw y broses hysbysu yn yn gymwys i gais am gydsyniad adeilad rhestredig i wneud gwaith nad yw ond yn effeithio ar y tu mewn i adeilad rhestredig Gradd II (heb seren).