Skip to content

Meini Prawf Ar Gyfer Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon Gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 2006 (2006 Rhif 50)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r ddeddfwriaeth hon, a wnaed o dan Reoliad 7(2) a (3) o Reoliadau Addysg (Cymwysterau Athrawon Ysgol) (Cymru) 2004, yn nodi’r meini prawf achredu y mae’n ofynnol i’r holl sefydliadau achrededig sy’n darparu cyrsiau hyfforddiant athrawon cychwynnol eu bodloni. Maent yn cynnwys gofynion ar gyfer y ddarpariaeth o gyrsiau HCA, gan gymryd lle y rheini sydd wedi’u cynnwys yng Nghylchlythyr 13/98 y Swyddfa Gymreig.

Mae'r ddogfen hon ar ffurf ffeil RTF/DOC, a bydd yn rhaid ichi ei llwytho a'i darllen drwy gyfrwng eich rhaglen prosesu geiriau.