Skip to content

Offerynnau anstatudol

Natur ddeddfwriaethol sydd i offerynnau anstatudol, gan eu bod yn addasu hawliau a chyfrifoldebau cyfreithio. Serch hynny, nid ydynt yn offerynnau statudol.
Mae'r offerynnau anstatudol y mae Gweinidogion Cymru yn eu cyhoeddi yn cynnwys codau ymarfer a chanllawiau. Mae Offerynnau Anstatudol a wnaed rhwng 1999 a 2005 hefyd ar gael drwy ein catalog cyhoeddiadau.