Skip to content

Gorchymyn Cefnffordd Abergwaun i Fangor (Yr A487) (Pont Newydd Dros Afon Dyfi a Thynnu Statws Cefnffordd, Machynlleth) 201-

Dolenni perthnasol

Rydym yn cynllunio rhan newydd o’r A487 i’r gogledd o Fachynlleth, gan gynnwys pont newydd ar draws yr Afon Dyfi.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 10 a 12 o Ddeddf Priffyrdd 1980(1), yn gwneud y Gorchymyn hwn.

Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar ****** 201- a'i enw yw “Gorchymyn Cefnffordd Abergwaun i Fangor (yr A487) (Pont Newydd dros Afon Dyfi a Thynnu Statws Cefnffordd, Machynlleth) 201-”.