Skip to content

Deddfwriaeth ddrafft

Offerynnau statudol lleol drafft ac offerynnau anstatudol
Mae offerynnau statudol lleol drafft yn ffurfiau ar is-ddeddfwriaeth sy'n cael ei gwneud gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru drwy gyfrwng offerynnau statudol lleol eu natur. Er bod offerynnau anstatudol hefyd yn ffurfiau ar is-ddeddfwriaeth sy'n cael eu gwneud gan y Cynulliad, nid oes gofyn eu gwneud drwy gyfrwg offeryn statudol.