Skip to content

Is-ddeddfwriaeth

Mae Deddfau Seneddol, Mesurau'r Cynulliad a Deddfau’r Cynulliad yn galluogi Gweinidogion Cymru i greu deddfwriaeth fanylach, fel arfer drwy gyfrwng Offerynnau Statudol. Gelwir y math hwn o ddeddfwriaeth yn is-ddeddfwriaeth.

Archifau Gwladol (dolen allanol) sy'n cyhoeddi Offerynnau Statudol cyffredinol.