Skip to content

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Grŵp o bobl

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn gyfrifol am bennu’r lwfansau sy’n daladwy i aelodau etholedig prif gynghorau, awdurdodau parciau cenedlaethol, awdurdodau tân ac achub, a chynghorau tref a chymuned yng Nghymru.

Sefydlwyd y Panel yn 2008 ac mae’n annibynnol ar lywodraeth ganolog a lleol. Mae gennym bwerau i wneud argymhellion ynghylch amrywiadau arfaethedig i gydnabyddiaeth ariannol prif weithredwyr a phrif swyddogion prif gynghorau yng Nghymru. 

Rydym hefyd yn ymgynghori ynghylch Adroddiad Blynyddol ac yn llunio’r adroddiad, sy’n cynnwys ein holl benderfyniadau.

Blwyddyn Ariannol 2019/20 – Adroddiad Blynyddol Drafft 

Mae hwn yn gosod ystod a lefel uchaf y lwfansau sy’n daladwy ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20.

Dyddiadau cyfarfodydd sydd ar ddod

2018

  • Dydd Iau 15 Tachwedd
  • Dydd Mercher 12 a Dydd Iau 13 Rhagfyr

2019

  • Dydd Iau 17 Ionawr
  • Dydd Iau 14 Chwefror
  • Dydd Iau 21 Mawrth
  • Dydd Mercher 17 Ebrill
  • Dydd Iau 23 Mai 

Cysylltu â ni

  • E-bost: irpmailbox@gov.wales  
  • Ffôn: 03000 251047
  • Post: Ysgrifenyddiaeth Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, Llywodraeth Cymru, Ystafell M05, Llawr 1af, Craidd y Gogledd, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ.

Dolenni perthnasol

Rhaid i'r Panel gynhyrchu Adroddiad Blynyddol, gan nodi'r math a lefel y taliadau y mae awdurdodau neu y mae'n rhaid rhoi ar gael i'w haelodau ac aelodau cyfetholedig.