Skip to content

Dogfennau technegol y Model Buddsoddi Cydfuddiannol

Dolenni perthnasol

Mentrau Llywodraeth Cymru i gynnal lefel y buddsoddiad mewn seilwaith cyhoeddus.
Cael y gwerth gorau posibl am arian yw’r prif nod wrth fuddsoddi arian cyhoeddus.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y dogfennau hyn o ddiddordeb i ymgeiswyr sy’n ystyried tendro ar gyfer prosiectau’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM). 

Bydd y dogfennau hyn yn cynorthwyo partïon sydd â diddordeb yng nghamau caffael y rhaglen MIM. Maent yn cynnwys templedi caffael MIM perthnasol ynghyd â chytundebau prosiect safonol. 

Bydd cynlluniau MIM yn cael eu gwerthuso yn unol â methodoleg Gwell Achosion Busnes (dolen ar y dde), ac yn cael sicrwydd drwy broses Gateway (dolen ar y dde) a system pwyntiau cymeradwyo masnachol MIM.

Mae MIM yn cydymffurfio â’r canllawiau Eurostat (dolen allanol) sy’n pennu sut y mae partneriaethau cyhoeddus-preifat yn cael eu trin at ddibenion cyllidebol.

Mae’r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Arbenigedd ar Bartneriaethau Cyhoeddus-Preifat (EPEC) wedi cynhyrchu canllaw ar ddefnyddio’r Manual of Government Deficit and Debt (2016) (dolen allanol).