Skip to content

Cynlluniau cymorth gwladwriaethol hysbysedig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Hysbysiad Cymorth Gwladwriaethol yn caniatáu i ni roi cymorth na fyddai fel arall yn gallu cael ei roi oherwydd mathau eraill o waharddiadau.
Mae cynlluniau hysbysedig yn caniatáu i gymorth mwy hael gael ei roi neu gymorth ar gyfer gweithgareddau sydd fel arall wedi’u cyfyngu. Er hyn, maent yn destun proses graffu llawer mwy manwl ar gyfer ystumiad posibl cyn eu cymeradwyo.