Skip to content

Rheolau cymorth gwladwriaethol llorweddol a sectoraidd

Mae’r rheolau cymorth gwladwriaethol llorweddol yn mynd i’r afael â phroblemau mewn unrhyw ddiwydiant; mae’r rheolau sectoraidd yn gymwys i ddiwydiannau penodol.

I ddefnyddio’r rheolau llorweddol neu sectoraidd rhaid ichi hysbysu’r Comisiwn Ewropeaidd yn ffurfiol am yr hyn yr ydych am ei wneud ac aros am benderfyniad ffurfiol cyn i unrhyw gymorth gwladwriaethol gael ei roi. Gallai hyn gymryd 9 i 18 mis.

Yn aml mae’n gynt gwirio a all y cymorth ddod o dan reoliadau GBER neu de minimis. Gallai fod yn ddoeth hyd yn oed diwygio’r cynllun er mwyn iddo gydymffurfio â’r GBER.

Mae’r rheolau llorweddol yn cwmpasu:

Cymorth Rhanbarthol (dolen allanol)
Ymchwil a datblygu ac arloesi (dolen allanol)
Cymorth amgylcheddol ac ynni (dolen allanol)
Cyfalaf risg (dolen allanol)
Cymorth achub ac ailstrwythuro (dolen allanol)
Cymorth hyfforddiant (dolen allanol)
Cymorth gweithwyr anabl a dan anfantais (dolen allanol)

Mae’r rheolau sectoraidd yn cwmpasu:

Amaethyddiaeth
Cynhyrchu clywedol (dolen allanol)
Band eang (dolen allanol)
Darlledu (dolen allanol)
Trydan (costau haenog) (dolen allanol)
Gwasanaethau post (dolen allanol)
Adeiladu llongau (dolen allanol)
Dur
        Cymorth achub ac ailstrwythuro a chymorth cau (dolen allanol)
        Cymorth rhanbarthol ar gyfer prosiectau buddsoddi mawr (dolen allanol)
        Achosion cystadlu sy’n deillio o’r ffaith bod Cytuniad ECSC wedi dod i ben (dolen allanol)
Ffibrau synthetig – y diwydiant cerbydau modur (dolen allanol)
Trafnidiaeth awyr
        Hedfan (dolen allanol)
        Cyllid ar gyfer meysydd awyr (dolen allanol)
Morol
        Rheoli llongau (dolen allanol)
        Traffyrdd y môr (dolen allanol)
        Trafnidiaeth forol (dolen allanol)
Rheilffyrdd a ffyrdd
        Gwasanaethau trafnidiaeth teithwyr cyhoeddus 1 (dolen allanol)
        Gwasanaethau trafnidiaeth teithwyr cyhoeddus 2 (dolen allanol)