Skip to content

Cynlluniau rheoliad eithriad bloc cyffredinol

Mae’r GBER yn darparu yswiriant cymorth gwladwriaethol ar gyfer categorïau o gymorth sydd wedi’u heithrio rhag proses hysbysu ffurfiol y Comisiwn Ewropeaidd (EC).

Mae GBER yn caniatáu i aelod-wladwriaethau ddarparu cymorth heb fynd trwy broses hysbysu lawn y GE. Er hynny, rhaid i roddwyr cymorth gofrestru dyfarniad cymorth, neu’r cynllun y mae’n gweithredu o dano, cyn pen 20 niwrnod gwaith ar ôl iddo ddechrau.

Cynlluniau cofrestredig

Yn ogystal â Chynlluniau GBER cofrestredig Llywodraeth Cymru, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (dolen allanol) wedi cofrestru nifer o gynlluniau y gall yr awdurdodau lleol eu defnyddio.

Os hoffech gofrestru cynllun cysylltwch â’r Uned Cymorth Gwladwriaethol.

Tryloywder

Mae gan GBER ofynion llym o ran monitro a thryloywder. Os ydych yn defnyddio un o gynlluniau GBER Llywodraeth Cymru neu CLlLC bydd angen ichi roi gwybod i Dîm Cymorth Gwladwriaethol Llywodraeth Cymru.