Skip to content

Cymorth de minimis

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae rheoliad de minimis yn cwmpasu symiau o gymorth gwladwriaethol sydd ym marn y Comisiwn Ewropeaidd (CE) yn rhy fach i effeithio ar gystadleuaeth - llai na €200,000 dros gyfnod o 3 blynedd (y flwyddyn gyllidol bresennol a’r ddwy flynedd gyllidol ddiwethaf).

Gellir defnyddio’r rheoliad de minimis i ddarparu yswiriant cymorth gwladwriaethol ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ac i gyrff o unrhyw faint yn y rhan fwyaf o sectorau.

Rhoi cymorth de minimis

Rhaid i’ch cymorth de minimis beidio â rhoi’r derbynnydd dros y terfyn o €200,000. Rhaid i hyn gynnwys de minimis diwydiannol a de minimis gwasanaethau o ddiddordeb economaidd cyffredinol (SGEI). Rhaid ichi beidio â rhoi cymorth dyfarniad rhannol, ee os bydd cwmni’n gofyn am £10,000 ond bod hyn yn mynd â hwy £1,000 dros y trothwy o €200,000, ni allwch leihau’r swm a roddwch iddynt i £9,000.

Mae gan y GE droswr arian cyfredol (dolen allanol) penodedig sy’n gorfod cael ei ddefnyddio i gyfrifo cymorth de minimis. Y gyfradd gyfnewid sy’n gymwys yw’r gyfradd adeg y dyfarniad. Bydd angen i chi hefyd ysgrifennu i ddweud wrth y derbynnydd beth yw gwerth y cymorth de minimis yr ydych yn ei roi iddynt.

Cael cymorth de minimis

Cadwch gyfrif gofalus o’r cyfanswm. Os cewch fwy na €200,000 dros y cyfnod tair blynedd hwn byddech yn torri’r rheolau a gallai’r GE fynnu eich bod yn ei dalu yn ôl.

Rhaid i chi ddatgan swm y cymorth de minimis yr ydych wedi’i gael i unrhyw awdurdod cyhoeddus neu awdurdod rhoi grant sy’n gofyn ichi wneud hynny. Y rheswm dros hyn fel arfer fydd oherwydd eich bod wedi gofyn am arian gan gynllun arall neu gan awdurdod cyhoeddus, a’r arian hwnnw’n cael ei gategoreiddio fel cymorth de minimis.