Skip to content

Rhwydweithiau Cymru a’r UE

Mae Llywodraeth Cymru, ynghyd â llawer o sefydliadau o Gymru, yn cymryd rhan ffurfiol neu anffurfiol mewn gwahanol rwydweithiau’r UE.

Mae llawer o fanteision i bobl Cymru  wedi dod o’r cysylltiadau hyn, ac rydym yn gobeithio y gallwn barhau i gefnogi rhan Cymru yn llawer o’r rhwydweithiau hyn ar ôl inni ymadael â’r UE. 

Isod mae rhestr o’r rhwydweithiau yr ydym yn gwybod bod ganddynt aelodau o Gymru; neu rydym ninnau, Llywodraeth Cymru yn rhan ohonynt. Nid yw ein rhestr yn cynnwys pawb, a byddem yn ddiolchgar pe gallech anfon e-bost atom: RegionalInvestmentafterBrexit@gov.wales i roi gwybod inni am unrhyw rwydwaith y mae eich sefydliad yn rhan ohono nad yw wedi ei restru. 

Rydym yn ymwybodol y gallai ymadael â’r UE achosi problemau i sefydliadau o Gymru a allai ei wneud yn anodd iddynt gymryd rhan mewn rhwydweithiau Ewropeaidd a bod yn aelodau ohonynt yn y dyfodol. Os bydd eich sefydliad yn wynebu anawsterau neu rwystrau i gymryd rhan yn y dyfodol, rhowch wybod drwy’r cyfeiriad e-bost uchod i weld a allwn ni eich helpu a’ch cefnogi chi.

Rhwydweithiau UE y mae Llywodraeth Cymru yn aelod ohonynt:

Rhwydwaith GM (dolen allanol)
Four-Motors (dolen allanol)
Menter Vanguard (dolen allanol)
Partneriaeth Arloesi Ewrop ar gyfer Heneiddio’n weithgar ac yn iach (dolen allanol) gweler hefyd y cofnod yn union islaw hwn sy’n cyfeirio at Safle Cyfeirio Rhwydwaith Cydweithredol.
Safle Cyfeirio Rhwydwaith Cydweithredol (RSCN) (dolen allanol) hefyd gweler uchod Partneriaeth Arloesi Ewrop ar gyfer Heneiddio’n weithgar ac yn iach.
Rhwydwaith REGAL (rhanbarthau arloesol ac entrepreneuraidd Ewrop ar gyfer datblygu tiriogaethol ym meysydd bwyd a llesiant).
Siambrau Masnach Prydain – yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, yr Almaen, yr Eidal a Ffrainc.


Rhwydweithiau UE y mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) yn aelod ohonynt: 

Gogledd-orllewin Ewrop (INTERREG / ETC) (dolen allanol)
Ardal yr Iwerydd (INTERREG / ETC) (dolen allanol)
Iwerddon/Cymru (INTERREG / ETC) (dolen allanol)
INTERREG Ewrop (INTERREG / ETC) (dolen allanol)
INTERACT (INTERREG / ETC) (dolen allanol)
URBACT (dolen allanol)
ESPON (dolen allanol)
Partneriaeth Gwerthuso Cronfa Gymdeithasol Ewrop - sy’n cael mynd at y wefan (dolen allanol)
IQ-Net (dolen allanol)


Rhwydweithiau UE y mae sefydliadau o Gymru yn aelodau ohonynt:

Swyddfeydd Brwsel y DU (UKBO)
Rhwydwaith Awdurdodau Lleol Ewrop (ELAN)
Rhanbarthau Ffilm (dolen allanol)
IETM (a elwid gynt yn Gyfarfod Theatr Ewropeaidd Anffurfiol) (dolen allanol)
EUROCITIES (dolen allanol)
Eurochild (dolen allanol)
Nostra Ewropeaidd (rhwydwaith treftadaeth ddiwylliannol) (dolen allanol)