Skip to content

Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit

Dolenni perthnasol

Rydym yn parhau i roi rhaglenni ariannu’r UE ar waith yng Nghymru.
Yn cefnogu cymunedau a busnesoedd gwledig, ac yn sicrhau bod adnoddau naturiol yn eu gwneud  mewn dull cynaliadwy.
Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop yw’r gronfa Ewropeaidd a sefydlwyd i roi cymorth er mwyn addasu i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae degawdau o bartneriaeth Cymru â'r UE yn gadael etifeddiaeth y gallwn ddatblygu ein dyfodol economaidd arni.

Mae rhywfaint o amser ar ôl ar raglenni cyllid yr UE 2014-2020, ond nawr yw'r amser i drafod y dyfodol.

Cyhoeddi'r papur polisi Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit ym mis Rhagfyr 2017 oedd y cam cyntaf yn y broses o lunio ffordd newydd o edrych ar fuddsoddi a datblygu economaidd rhanbarthol yng Nghymru. Mae'n rhan o gyfres o bapurau 'Diogelu Dyfodol Cymru' sy'n gosod ein gweledigaeth ar gyfer Cymru pan fyddwn wedi ymadael â'r UE.  

Ymatebion ymgysylltu

Yn sgil cyhoeddi Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit ym mis Rhagfyr 2017, cynhaliwyd ystod o weithgareddau i geisio safbwyntiau am y syniadau a'r cynigion yn y papur.

Cafodd partneriaid ledled Cymru gyfle i gyflwyno sylwadau trwy amrywiaeth o sianeli gan gynnwys holiadur, arolwg ar-lein a digwyddiadau yn y De a'r Gogledd.

Mae’r ymatebion a ddaeth i law wedi cael eu dadansoddi’n annibynnol ac maent wedi’u cyhoeddi yn Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit isod. 

Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried y canfyddiadau hyn dros yr haf i helpu i amlinellu’r camau nesaf ar gyfer datblygu polisi buddsoddi rhanbarthol i Gymru y tu allan i’r UE.