Skip to content

Grantiau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu amrywiaeth o gynlluniau grant er mwyn cyflawni ei pholisïau a chreu Cymru fwy teg a ffyniannus.

Mae rhai rhaglenni wedi’u cyfyngu i ymgeiswyr penodol, fel awdurdodau lleol, busnesau neu fudiadau gwirfoddol. Mae rhaglenni eraill ar gael i unigolion.

Ewch i Busnes Cymru (gwefan allanol) i gael manylion am gyllid ar gyfer ardaloedd penodol.