Skip to content

Treth Trafodiadau Tir

Dolenni perthnasol

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yng Nghymru, o fis Ebrill 2018, bydd y Dreth Trafodiadau Tir yn disodli Treth Dir y Dreth Stamp y DU.

Fel y Dreth Dir y Dreth Stamp, bydd y Dreth Trafodiadau Tir yn daladwy pan fyddwch yn prynu neu'n prydlesu adeilad neu dir dros bris penodol. Gallai effeithio ar y rheini sy'n prynu neu'n gwerthu cartrefi a busnesau gan gynnwys adeiladwyr, datblygwyr eiddo ac asiantau sy'n cymryd rhan yn y broses trafodiadau (fel contractwyr a thrawsgludwyr).

Mae'r ddeddfwriaeth yn gyffredinol gyson â'r Dreth Dir y Dreth Stamp, ac mae'n diogelu'r strwythur sylfaenol ac yn adlewyrchu elfennau allweddol y dreth honno fel partneriaethau, ymddiriedolaethau a rhyddhad ardrethi, i roi sefydlogrwydd a sicrwydd i fusnesau a'r farchnad eiddo.

Mae unrhyw newidiadau wedi'u gwneud i: 

  • symleiddio'r dreth a'i gwneud yn decach
  • gwella ei heffeithlonrwydd a'i heffeithiolrwydd
  • canolbwyntio ar anghenion a blaenoriaethau Cymru.

Cyfraddau’r dreth

Mae’r cyfraddau treth a’r bandiau treth ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir wedi’u cyhoeddi yn y pdf isod.

Awdurdod Cyllid Cymru fydd yn gyfrifol am gasglu’r Dreth Trafodiadau Tir, ac mae teclyn cyfrifo treth ar gael ar wefan yr Awdurdod.

Eiddo preswyl ychwanegol

Daeth cyfraddau uwch o Dreth Dir y Dreth Stamp ar brynu eiddo preswyl ychwanegol (gan gynnwys ail gartrefi) i effaith ar 1 Ebrill 2016. Bydd y rhain yn parhau yn y ddeddf newydd.

Amserlen

Cafodd y Bil Gydsyniad Brenhinol ar 24 Mai 2017.

Mae gwybodaeth sy'n cynnwys y dogfennau cysylltiedig i'w chael fan hyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Taflen ffeithiau (Maint Ffeil: 58KB)