Skip to content

Treth Incwm

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
O 6 Ebrill 2019, bydd cyfran o’r Dreth Incwm a delir gan bobl sy’n byw yng Nghymru yn ariannu gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn uniongyrchol.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, bydd CThEM yn parhau i gasglu eich Treth Incwm. Fodd bynnag, am y tro cyntaf, bydd cyfran o’r Dreth Incwm honno yn cael ei throsglwyddo yn syth i Lywodraeth Cymru. Bydd yn cael ei gwario ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Mae hwn yn newid o’r system bresennol, lle mae’r holl dreth incwm o Gymru yn cael ei thalu i Lywodraeth y DU i ariannu gwariant ar draws y DU.

Y broses ar gyfer gosod cyfraddau treth incwm Cymru

O fis Ebrill 2019, bydd Llywodraeth y DU yn tynnu 10c oddi ar bob un o'r tair cyfradd treth incwm – sylfaenol, uwch ac ychwanegol – a delir gan drethdalwyr yng Nghymru. Bydd Llywodraeth Cymru wedyn yn penderfynu beth fydd tair cyfradd treth incwm Cymru, a fydd yn cael eu hychwanegu at gyfraddau gostyngol y DU. Bydd cyfradd gyffredinol y dreth incwm a delir gan drethdalwyr yng Nghymru yn cael ei phennu drwy gyfuno cyfraddau gostyngol y DU a chyfraddau Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig gosod y cyfraddau treth incwm cyntaf i Gymru ar 10c: ac mae hyn yn golygu y bydd y cyfraddau treth incwm a delir gan drethdalwyr Cymru yn parhau i fod yr un peth â'r rheini a delir gan drethdalwyr Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Bydd ar y Cynulliad Cenedlaethol angen cadarnhau'r cynnig hwn trwy gynnig ffurfiol cyn y Gyllideb derfynol.