Skip to content

Telerau ac amodau WEFO Ar-lein

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r dogfennau canlynol yn gosod telerau a’r amodau WEFO Ar-lein.

Drwy gofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo wrth y telerau a’r amodau hyn, ac yn derbyn yr ymwadiadau a’r terfynau rhwymedigaeth ynddynt.

A fyddech cystal â darllen y telerau’n ofalus cyn cofrestru i ddefnyddio WEFO Ar-lein drwy’r wefan Porth Llywodraeth. Ni ddylech barhau â’r broses gofrestru os nad ydych am gael eich rhwymo wrth y telerau a’r amodau hyn.