Skip to content

Rhaglenni Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (Rhaglenni Gweithredol)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae rhaglenni Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yn ddogfennau cynllunio sy’n amlinellu cytundeb Llywodraeth Cymru gyda’r Comisiwn Ewropeaidd ynghylch y math o fuddsoddi a sut y caiff ei gyflawni yn ystod 2014-2020.

Mae’r rhaglen yn amlinellu sut caiff buddsoddiadau cyllid eu blaenoriaethu yn unol ag anghenion a chyfleoedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y rhanbarth.

Rydym wedi datblygu fersiynau cryno o’r dogfennau llawn sydd hefyd ar gael i chi eu defnyddio.