Skip to content

Cyllideb Derfynol 2017-18

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyfanswm y cyllid sydd wedi’i neilltuo i Brif Grwpiau Gwariant (MEG) Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 yw £15bn.

Mae Cyllideb Derfynol 2017-18 yn gwireddu ein hymrwymiadau yn Symud Cymru Ymlaen, sef amddiffyn ein gwasanaethau cyhoeddus, buddsoddi mewn twf a swyddi, a rhoi sefydlogrwydd mewn cyfnod ariannol anodd.

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â ni ar: Cymorth@cymru.gsi.gov.uk

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Cynnig y gyllideb flynyddol (Maint Ffeil: 239KB)
Adobe PDF document
Nodyn esboniadol (Maint Ffeil: 399KB)
Adobe PDF document
Y gyllideb yn gryno (Maint Ffeil: 242KB)