Skip to content

Cyllideb Atodol Gyntaf 2017-18

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Y gyllideb atodol gyntaf fel y'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar 27 Mehefin 2017.

Mae'r Gyllideb Atodol Gyntaf yn cynnig sawl newid i gyllideb derfynol 2017-18, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2016. Mae’n nodi nifer o ddyraniadau o’n cronfeydd wrth gefn ac yn cynnwys rhagolygon diwygiedig ar gyfer Gwariant a Reolir yn Flynyddol.

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â ni ar: Cymorth@cymru.gsi.gov.uk

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Dyraniadau prif grwpiau gwariant (Maint Ffeil: 330KB)
Adobe PDF document
Nodyn esboniadol (Maint Ffeil: 434KB)