Skip to main content

TermCymru

21 results
Results are displayed by relevance.
Welsh: oedi
English: delay
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
Welsh: Cam Oedi
English: Delay Stage
Status A
Subject: Health
Part of speech: Verb
Definition: Ail gam y pedwar cam rheoli clefydau heintus (Cyfyngu - Oedi - Lliniaru - Ymchwilio). Nod y cam hwn yw sicrhau nad yw ymlediad y clefyd yn digwydd am gyfnod.
Last updated: 26 March 2020
English: waiting period
Status C
Subject: Personnel
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Context: Offering an opportunity to discuss the decision if an application is approved with conditions or a waiting period and the applicant has concerns.
Last updated: 13 April 2017
English: development delay
Status B
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: duration of pause
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Initial Notice of Delay
Status C
Subject: Housing
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Operative Notice of Delay
Status C
Subject: Housing
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: reporting lag
Status B
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Verb
Notes: Term o faes ystadegaeth.
Last updated: 9 December 2020
English: developmental delay
Status A
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Cyflwr lle bydd plentyn yn cymryd yn hwy na phlant eraill o'i oedran i gyrraedd rhai cerrig milltir penodol o ran datblygiad.
Last updated: 9 January 2020
English: Pause and Review Report
Status A
Subject: Personnel
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: development language delay
Status C
Subject: Health
Part of speech: Verb
English: spoken language delay
Status C
Subject: Health
Part of speech: Verb
English: delayed transfer of care
Status A
Subject: Health
Part of speech: Verb
Definition: DTOC
English: delayed transfers of care
Status A
Subject: Health
Part of speech: Verb
English: DTOC
Status A
Subject: Health
Part of speech: Verb
Definition: delayed transfer of care
English: DTOC
Status A
Subject: Health
Part of speech: Verb
Definition: delayed transfer of care
English: early language delay
Status C
Subject: Health
Part of speech: Verb
Context: Cafodd y ddau bapur ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru eu croesawu gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith, a hynny oherwydd eu bod yn tynnu sylw at y rôl sydd gan therapyddion lleferydd ac iaith i'w chwarae o ran mynd i'r afael ag oedi o ran sgiliau iaith cynnar ymhlith plant ieuengaf a mwyaf difreintiedig Cymru.
Notes: O ganllawiau ar leferydd, iaith a chyfathrebu.
Last updated: 21 July 2015
English: avoidable delay
Status C
Subject: Transport
Part of speech: Verb
English: Farming Connect Pause and Review Report
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: If in doubt - get checked out
Status C
Subject: Health
Part of speech: Neutral
Definition: Slogan ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Canser y Geg
English: pause printing
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb