Skip to main content

TermCymru

4 results
Results are displayed by relevance.
English: nitrous oxide manifold
Status B
Subject: Health
Part of speech: Verb
Plural: maniffoldau ocsid nitrus
Last updated: 17 February 2022
English: nitrogen oxide
Status A
Subject: Environment
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: ocsidau nitrogen
Context: Prif amcan y rheolaeth ar allyriadau ocsidau nitrogen (NOx) o longau o dan Reoliadau Llongau Masnach (Atal Llygredd Aer o Longau) 2008 (fel y’u diwygiwyd) yw gwella ansawdd aer drwy ei gwneud yn ofynnol bod peiriannau a osodwyd ar long yn cyrraedd y safon a bennwyd ar gyfer allyriadau NOx.
Notes: Sylwer ar y drefn wrthdro ar gyfer y ffurf luosog. Yn gyffredinol yn Gymraeg, nodir enwau cemegol gan ddilyn trefn y symbolau. Serch hynny nid yw hyn yn gweithio'n ystyrlon yn achos ffurfiau lluosog.
Last updated: 6 June 2019
English: nitrous oxide
Status A
Subject: Environment
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: ocsidau nitrus
Last updated: 10 February 2022
English: inhaled nitric oxide
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular