Skip to main content

TermCymru

20 results
Results are displayed by relevance.
English: misogyny
Status B
Subject: Personnel
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Notes: Ceir amryw o ddiffiniadau o’r cysyniad hwn ac mewn rhai ffynonellau gall y gair Saesneg olygu rhagfarn, yn ogystal â chasineb, at fenywod. Oherwydd hynny, a’r ffaith y gall gynnwys merched yn ogystal â menywod, mae’n bosibl y gellid bod angen defnyddio geiriad arall mewn rhai cyd-destunau hynod benodol. Serch hynny noder y daw’r gair Saesneg o ddwy elfen Roeg sy’n golygu ‘casineb’ a ‘menyw’.
Last updated: 21 October 2021
English: racial hatred
Status C
Subject: Personnel
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: hate speech
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Definition: Unrhyw gyfathrebu sy'n annog, cychwyn, hyrwyddo neu gyfiawnhau casineb neu drais yn erbyn unigolyn neu grŵp o bobl.
Last updated: 30 January 2020
English: Dealing with hate crime
Status A
Subject: Justice and Order
Part of speech: Proper noun
Definition: Slogan marchnata.
English: hate crime toolkit
Status B
Subject: Housing
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Hate Crime Awareness Week
Status C
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Definition: The aim of Hate Crime Awareness Week 2014 was to enhance engagement across protected characteristics and communities.
English: Racial and Religious Hatred Act 2006
Status C
Subject: Titles of legislation
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
English: Hate Hurts Wales
Status A
Subject: Community Development
Part of speech: Proper noun
Notes: Ymgyrch i fynd i'r afael â iaith casineb.
Last updated: 21 January 2020
English: National Hate Crime Reporting Centre
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Proper noun, Feminine, Singular
English: Hate Crime Framework for Action
Status A
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Published by the Welsh Government, February 2012.
English: Disability Hate Crime Action Group
Status C
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Hate Crime Toolkit for Housing
Status C
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Let’s stand up to hate crime together
Status A
Subject: Community Development
Part of speech: Proper noun
Last updated: 20 January 2022
English: Hate Crime Criminal Justice Board Cymru
Status A
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Communities Against Hate: Your Voice Matters
Status A
Subject: Social Services
Part of speech: Proper noun
Definition: Campaign name.
English: Tackling Hate Crimes and Incidents: A Framework for Action
Status A
Subject: Justice and Order
Part of speech: Proper noun
Definition: Document title.
English: hate crime
Status A
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Plural: troseddau casineb
Definition: Trosedd, gan amlaf un sy'n cynnwys elfen o drais, sydd wedi ei hysgogi gan ragfran hiliol, rhagfarn rywiol neu ragfarn arall.
Context: Bernir o hyd bod hil yn ffactor allweddol mewn bron i dri chwarter yr holl droseddau casineb, ac mae digwyddiadau hil a gofnodwyd wedi bod yn cynyddu.
Last updated: 25 July 2019
English: recorded hate crime
Status B
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Plural: troseddau casineb a gofnodwyd
Last updated: 25 June 2020
English: hate-related bullying
Status C
Subject: Justice and Order
Part of speech: Verb
English: Report Hate - Safer Wales
Status A
Subject: Justice and Order
Part of speech: Proper noun
Definition: The Welsh Assembly Government is working in partnership with Safer Wales, an independent charity working to combat hate crime and the Welsh police forces to tackle the under reporting of hate crimes in Wales.