Skip to main content

TermCymru

169 results
Results are displayed by relevance.
English: holding deposit
Status A
Subject: Housing
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: blaendaliadau cadw
Definition: Swm o arian a delir gan ddarpar denant i landlord er mwyn cymryd eiddo oddi ar y farchnad wrth i wiriadau credyd a gwiriadau geirda gael eu cynnal. Fel arfer, caiff y blaendal cadw ei gymryd fel rhan-daliad tuag at yr adnau neu’r taliad rhent cyntaf os bydd y denantiaeth yn mynd rhagddo.
Last updated: 7 March 2018
English: detention order
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: gorchmynion cadw
Context: Mae’r ddogfen hon yn disgrifio beth sy’n digwydd i’r rhai sy’n destun gorchymyn cadw ac yn cael eu cadw’n gaeth mewn ysbyty o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.
Last updated: 23 April 2020
English: detention and training order
Status A
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: gorchmynion cadw a hyfforddi
English: tree preservation order
Status A
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: gorchmynion cadw coed
Definition: gorchymyn sy'n gwahardd cwympo neu symud coeden neu goed
Context: Mae rheoliad 2 o Reoliadau 1999 yn gwneud darpariaeth bod rhaid i Orchymyn Cadw Coed fod ar y ffurf a nodir yn yr Atodlen i’r Rheoliadau hynny, neu ar ffurf sydd ag effaith sylweddol debyg.
Last updated: 14 September 2021
Welsh: Cadw
English: Cadw
Status A
Subject: Estates and Cadw
Definition: Government agency supporting the preservation, conservation, enhancement, interpretation and appreciation of historic buildings and monuments in Wales.
Notes: Rhan o Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol yn Llywodraeth Cymru. Ychwanegwyd y cofnod hwn Ionawr 2016.
Last updated: 11 January 2016
Welsh: cadw
English: detain
Status C
Subject: Legal
Part of speech: Verb
Definition: goods
Welsh: cadw
English: save
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
Welsh: cadw
English: conserve
Status B
Subject: Estates and Cadw
Part of speech: Verb
Definition: Managing change to an historic asset in its setting in ways that will best sustain its heritage values, while recognizing opportunities to reveal or reinforce those values for present and future generations.
Notes: Term o Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru).
Last updated: 18 May 2016
Welsh: cadw
English: conserve
Status A
Subject: Estates and Cadw
Part of speech: Verb
Plural: bf
Definition: Rheoli newid i ased hanesyddol yn ei leoliad gwreiddiol mewn modd a fydd yn cynnal ei werthoedd treftadaeth orau, gan gydnabod cyfleoedd i ddatgelu neu atgyfnerthu'r gwerthoedd hynny i genedlaethau heddiw ac yfory.
Notes: Yn benodol mewn perthynas â chynnal gwaith ar heneb neu adeilad rhestredig. Cymharer â 'preserve' ('diogelu').
Last updated: 3 February 2022
English: replacement animal
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: replacements
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Plural
Definition: replacement cattle/sheep
English: record keeping
Status C
Subject: Personnel
Part of speech: Verb
English: A Question of Balance
Status A
Subject: Health
Part of speech: Verb
Definition: review of capacity in the health service in Wales
English: checks and balances
Status C
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Verb
English: Bookkeeping
Status A
Subject: Education
Part of speech: Verb
Context: Apprenticeship learning pathway.
English: keep ratio
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: keep formatting
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: keep scale
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: retain work
Status B
Subject: Estates and Cadw
Part of speech: Verb
Notes: Term o Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru).
Last updated: 18 May 2016
English: retention of works
Status B
Subject: Estates and Cadw
Part of speech: Verb
Notes: Term o Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru).
Last updated: 18 May 2016
Welsh: cadw maint
English: keep size
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: organ retention
Status C
Subject: Health
Part of speech: Verb
Welsh: cadw sŵn
English: vocalisation
Status A
Subject: Agriculture
Part of speech: Verb
Definition: Vocal noises made by animals.
Welsh: cadw staff
English: retention of staff
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Verb
Welsh: cadw tir
English: retain land
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Verb
Welsh: Coed Cadw
English: Woodland Trust
Status A
Subject: Environment
Part of speech: Noun, Plural
Definition: Coed Cadw yw’r enw a ddefnyddir yng Nghymru (yn y ddwy iaith). Weithiau, rhoddir "The Woodland Trust" mewn cromfachau ar ei ôl yn y Saesneg.
English: retention period
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: deposit account
Status B
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: reservations
Status C
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Plural
Definition: The action or fact of retaining a right or interest in property being conveyed, rented etc. to another; an instance of this; a right or interest so retained; the clause or part of a deed reserving this.
English: retention aid
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: preservative
Status C
Subject: Environment
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: maintenance date
Status C
Subject: Environment
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Cadw planhigion yn y pridd cyn eu cynaeafu.
English: preservation order
Status C
Subject: Environment
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: replacement cattle
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Plural
English: managed bees
Status B
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Feminine, Plural
English: detention setting
Status C
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: managed pollinator
Status C
Subject: Environment
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: preserved sardines
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Plural
Context: Rheoliad y Cyngor (EEC) Rhif 2136/89 sy'n gosod safonau marchnata cyffredin ar gyfer sardîns cadw
Last updated: 6 December 2018
English: good saving practice
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Reservation and Delegation of Powers
Status C
Subject: General
Part of speech: Verb
English: segregating
Status B
Subject: Housing
Part of speech: Verb
English: preserve plant products
Status C
Subject: Environment
Part of speech: Verb
Definition: O SMR 10 Trawsgydymffurfio. Cadw cynnyrch planhigion rhag pydru.
English: store cattle
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Verb
English: Veterinary Surveillance
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Verb
English: keep spacing interval
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: Keeping in Touch
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Neutral
Definition: KIT
English: KIT
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Verb
Definition: Keeping in Touch
English: physical distancing
Status A
Subject: Health
Part of speech: Verb
Notes: Yng nghyd-destun COVID-19. Mae'r term hwn yn gyfystyr â social distancing / cadw pellter cymdeithasol.
Last updated: 5 June 2020
English: social distancing
Status A
Subject: Health
Part of speech: Verb
Definition: Cymryd camau i leihau'r ymwneud cymdeithasol rhwng pobl er mwyn rheoli ymlediad clefyd heintus.
Notes: Yng nghyd-destun Covid-19. Gellid defnyddio 'ymbellhau cymdeithasol' fod yn addas mewn rhai cyd-destunau.
Last updated: 26 March 2020
English: exercise control over
Status A
Subject: Education
Part of speech: Verb