Skip to main content

TermCymru

71 results
Results are displayed by relevance.
English: adjustment methodology
Status C
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Plural: methodolegau addasu
Context: At hynny gellid bod gwahaniaethau mewn grwpiau oedran, gwahaniaethau yn y defnydd o oedran academaidd o'i gymharu ag oedran gwirioneddol, a gwahaniaethau yn y fethodoleg addasu a ddefnyddir i ddosrannu gwerthoedd coll.
Last updated: 6 August 2020
Welsh: addasu
English: adjust
Status C
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Verb
Welsh: addasu
English: conversion
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Verb
Welsh: addasu
English: customise
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
Welsh: addasu
English: adaptation
Status A
Subject: Environment
Part of speech: Verb
Definition: Gweithgarwch i atal neu leihau effeithiau newid hinsawdd ar systemau naturiol a systemau economaidd-gymdeithasol.
Context: Mae dwy ffordd allweddol o weithredu ar y newid yn yr hinsawdd – lliniaru ac addasu.
Notes: Gallai'r gair "ymaddasu" fod yn addas hefyd, gan ddibynnu ar gyd-destun y frawddeg.
Last updated: 6 June 2019
Welsh: addasu
English: modify
Status A
Subject: ITC
Part of speech: Verb
Definition: newid (meddalwedd, etc) er mwyn ei gwella neu er mwyn cael mynediad di-ganiatâd at rai elfennau ohoni
Last updated: 16 November 2021
Welsh: addasu
English: modify
Status A
Subject: Legal
Part of speech: Verb
Definition: cyfarwyddo (darllenydd deddfwriaeth) drwy ddarpariaeth ddeddfwriaethol i ddarllen darpariaeth benodol arall fel petai'n darllen yn wahanol ond heb ddiwygio'r ddarpariaeth benodol honno.
Context: Mae Gorchymyn 2007 wedi ei addasu mewn perthynas ag etholiad 2021 fel a ganlyn. Mae erthygl 2(1) (dehongli) yn cael effaith fel pe bai’n cynnwys y diffiniad o “coronavirus” a roddir gan adran 16.
Last updated: 16 November 2021
Welsh: addasu
English: alter
Status A
Subject: Estates and Cadw
Part of speech: Verb
Notes: Yn benodol mewn perthynas â chynnal gwaith ar heneb neu adeilad rhestredig.
Last updated: 3 February 2022
English: modify cell
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: address modification
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
English: adjust intensity
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: genetic modification
Status C
Subject: Food
Part of speech: Verb
Definition: GM
English: GM
Status C
Subject: Food
Part of speech: Verb
Definition: genetic modification
English: modify field
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: custom keyword
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: modification order
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: re-purpose
Status C
Subject: Culture and the Arts
Part of speech: Verb
Context: {104}Digital technology is revolutionising the way people create{105}, consume and re-purpose cultural material.
Last updated: 9 March 2017
English: modify colour depth
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: modify curve smoothing
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: modify data range
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: Farm Adaptation Budget
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
English: modified plan
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
English: edit custom dictionary
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: custom variable information
Status A
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: replace custom styles
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: disease modifying therapies
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Plural
English: adaptation of the Community fishing fleet
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Verb
Definition: Echel o'r Cynllun Pysgodfeydd.
English: definitive map modification order
Status A
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: DMMO
English: DMMO
Status A
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: definitive map modification order
English: Swap it - Don't stop it
Status A
Subject: Health
Part of speech: Neutral
Context: Change4Life guide
English: Recoverable Revenue Resource Limit Adjustment
Status A
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Verb
English: legal event modification order
Status A
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Context: Can be abbreviated to "event order".
English: Impact and Adaptation Steering Group
Status B
Subject: Europe
Part of speech: Proper noun, Masculine, Singular
English: helping farmers adapt for the future
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Verb
English: evolutionary adaptations in form and behaviour
Status C
Subject: Environment
Part of speech: Verb
English: carbon border adjustment
Status B
Subject: Environment
Last updated: 18 November 2021
English: modified early obstetric warning score
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: MEOWS
English: MEOWS
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: modified early obstetric warning score
English: Enhanced System for Delivering Home Adaptations
Status C
Subject: Housing
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Last updated: 6 April 2017
English: multiplicative needs adjustment term
Status C
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Risk-Adjusted Mortality Index
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: RAMI
English: RAMI
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Risk-Adjusted Mortality Index
English: The Apprenticeships (Specification of Apprenticeship Standards for Wales) (Modification) Order 2016
Status A
Subject: Titles of legislation
Part of speech: Proper noun, Masculine, Singular
Last updated: 19 September 2016
English: The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 2002
Status A
Subject: Local Government
Part of speech: Noun, Plural
English: The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 2006
Status A
Subject: Local Government
Part of speech: Noun, Plural
English: The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 2007
Status A
Subject: Titles of legislation
Part of speech: Noun, Plural
English: The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 2008
Status A
Subject: Titles of legislation
Part of speech: Noun, Plural
English: The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 2009
Status A
Subject: Titles of legislation
Part of speech: Noun, Plural
English: The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 2010
Status A
Subject: Titles of legislation
Part of speech: Noun, Plural
English: The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 2011
Status A
Subject: Titles of legislation
Part of speech: Noun, Plural