Skip to main content

TermCymru

110 results
Results are displayed by relevance.
English: outbreak
Status B
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: brigiadau o achosion
Context: Cyhoeddir y bydd brigiad o achosion wedi dod i ben 28 diwrnod ers dechrau’r achos unigol diwethaf a gadarnhawyd yn yr ysgol/lleoliad a bod unrhyw achosion unigol posibl ymysg dysgwyr neu staff yn y cyfnod hwnnw wedi cael canlyniad negatif.
Notes: Yng nghyd-destun rheoli achosion o COVID-19 mewn ysgolion. Argymhellir defnyddio'r term llawn ar y cyd â'r ffurf fer 'brigiad' mewn dogfennau, gan ddibynnu ar gyd-destun y frawddeg. Mae'r elfen 'o achosion' wedi ei ychwanegu er eglurder ac er cysondeb â'r gyfres o dermau 'case' ('achos unigol'), 'cluster' ('clwstwr o achosion'), 'incident' ('achos lluosog') ac 'outbreak' ('brigiad o achosion').
Last updated: 22 July 2020
English: cluster
Status B
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: clystyrrau o achosion
Context: Os oes pryderon y gallai clwstwr o achosion fod yn y lleoliad addysg neu ofal plant hwnnw, bydd y tîm Profi, Olrhain, Diogelu rhanbarthol yn dod yn bwynt cydlynu i ymchwilio ymhellach i’r clwstwr posibl hwn.
Notes: Yng nghyd-destun rheoli achosion o COVID-19 mewn ysgolion. Argymhellir defnyddio'r term llawn ar y cyd â'r ffurf fer 'clwstwr' mewn dogfennau, gan ddibynnu ar gyd-destun y frawddeg. Mae'r elfen 'o achosion' wedi ei ychwanegu er eglurder ac er cysondeb â'r gyfres o dermau 'case' ('achos unigol'), 'cluster' ('clwstwr o achosion'), 'incident' ('achos lluosog') ac 'outbreak' ('brigiad o achosion').
Last updated: 22 July 2020
English: case rate
Status B
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Plural: cyfraddau achosion
Last updated: 9 December 2020
English: case count
Status B
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: cyfrifon achosion
Last updated: 9 December 2020
English: confirmed outbreaks
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Plural
Definition: Yng nghyd-destun ffliw adar.
English: legal proceedings
Status C
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Plural
English: forfeiture proceedings
Status B
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Plural
Last updated: 8 June 2020
English: care proceedings
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Plural
English: case law
Status C
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
English: Case Adviser
Status C
Subject: Government and Assembly departments and posts
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: case incidence
Status B
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 9 December 2020
English: Caseworker
Status C
Subject: Personnel
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: caseload
Status B
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: case identification
Status B
Subject: Health
Part of speech: Verb
Notes: Yng nghyd-destun COVID-19.
Last updated: 7 July 2020
English: child care proceedings
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Plural
English: issue section
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
English: case-holding
Status B
Subject: Health
Part of speech: Adjective
Definition: An individual whose workload includes dealing with named patients.
English: Case Resolution Directorate
Status C
Subject: General
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Definition: Asiantaeth Ffiniau'r DU.
Context: UK Border Agency
English: retained case law
Status A
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Definition: “retained case law” means— (a) retained domestic case law, and (b) retained EU case law
Notes: Mewn perthynas ag ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.
Last updated: 22 November 2017
English: case progression procedures
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Plural
English: non-case-holding
Status B
Subject: Health
Part of speech: Adjective
Definition: An individual whose workload does not include dealing with named patients.
English: Family Proceedings Court
Status C
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Context: FPC
English: FPC
Status C
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Context: Family Proceedings Court
English: Enhanced Case Management
Status C
Subject: Justice and Order
Part of speech: Verb
Definition: The Enhanced Case Management (ECM) approach is a new approach to working with young people with experience of the youth justice system. The approach is based on the Trauma Recovery Model, a seven-stage model that matches intervention/support to presenting behaviours and to underlying needs.
Notes: Defnyddir yr acronym ECM yn y ddwy iaith
Last updated: 30 March 2017
English: nurse case manager
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Grants Case Officer
Status C
Subject: Government and Assembly departments and posts
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: case progression function
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
English: case progression officer
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Outbreak Control Team
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Yng nghyd-destun e-coli.
English: chronic herd breakdown
Status B
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Plural: buchesi ag achosion cronig o TB
Definition: A ‘chronic’ herd breakdown is defined as either a herd which is OTFW and: Has been OTFW for a duration of 18 months or longer, OR Became OTFW at or before the 12M check test, following an earlier OTFW breakdown, BUT excluding those recurrent breakdowns where all reactors are animals bought in since the close of the previous incident, unless subsequent molecular typing information does not support a purchased origin.
Last updated: 2 August 2017
English: new TB herd incident
Status B
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: buchesi ag achosion newydd o TB
Last updated: 13 September 2018
English: persistent TB breakdown
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Plural: buches ag achosion parhaus o TB
Last updated: 13 September 2018
English: smoothed case count
Status B
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: cyfrifon achosion wedi eu llyfnhau
Last updated: 9 December 2020
English: ICD
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Plural
Definition: Injuries and causes of death
English: injuries and causes of death
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Plural
Definition: ICD
English: prevalence survey
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: adverse incident and hazard reporting
Status C
Subject: Health
Part of speech: Verb
English: Criminal Case Review Commission
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: retained domestic case law
Status A
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Definition: “retained domestic case law” means any principles laid down by, and any decisions of, a court or tribunal in England and Wales or the Supreme Court of the United Kingdom, as they have effect immediately before exit day and so far as they— (a) relate to anything in respect of which regulations may be made under section 3, 4, or 5, and (b) are not excluded by section 6
Notes: Mewn perthynas ag ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.
Last updated: 22 November 2017
English: A&E
Status B
Subject: Health
Part of speech: Noun, Plural
Definition: accident and emergency
English: accident and emergency
Status B
Subject: Health
Part of speech: Noun, Plural
Notes: Label a ddefnyddir ar unedau neu adrannau mewn ysbytai. Y ffurf Gymraeg a nodir yma yw'r ffurf a ddefnyddir yn fwyaf cyffredin mewn lleoliadau gofal iechyd. Serch hynny, sylwer bod angen gwahaniaethu rhwng y cysyniadau gwahanol 'urgent care' ('gofal brys') ac 'emergency care' ('gofal argyfwng') - gweler y cofnodion ar gyfer y termau dan sylw am ddiffiniadau. Oherwydd hynny, ni argymhellir estyn y defnydd o 'achosion brys' i gyfleu 'emergencies' mewn cyd-destunau eraill ym maes iechyd. Defnyddir yr acronym A&E yn gyffredin.
Last updated: 10 September 2020
English: Matrimonial Causes Act 1973
Status A
Subject: Titles of legislation
Part of speech: Proper noun, Feminine, Singular
English: TB breakdown classification policy
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Integrated Breakdown Management Project
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Context: TB
English: Welsh Family Proceedings Officer
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Case Advisory Team
Status C
Subject: Government and Assembly departments and posts
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: CAT
English: CAT
Status C
Subject: Government and Assembly departments and posts
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Case Advisory Team
English: pre-exit case law
Status B
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Context: provides that pre-exit case law of the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) be given the same binding, or precedent, status in UK courts as decisions of the Supreme Court.
Last updated: 21 February 2018
English: confirmed case rates
Status B
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Plural
Context: Nid yw cyfraddau achosion sydd wedi’u cadarnhau ar gyfer pobl dros 60 oed yn awgrymu cynnydd cyflym (bydd cynnydd cyflym yn arwain at godi’r lefel rhybudd, a gostyngiad parhaus o bosibl yn arwain at ei ostwng).
Notes: Yng nghyd-destun COVID-19.
Last updated: 21 December 2020
English: retained EU case law
Status A
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Definition: “retained EU case law” means any principles laid down by, and any decisions of, the European Court, as they have effect in EU law immediately before exit day and so far as they—relate to anything in respect of which regulations may be made under section 3, 4 or 5, and (b) are not excluded by section 6
Last updated: 22 November 2017