Skip to content

Cais am ddogfennau mewn fformat gwahanol

Os hoffech gael unrhyw un o’n dogfennau mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Os hoffech gael dogfen mewn fformat gwahanol, anfonwch deitl y ddogfen a’r fformat dewisedig drwy e-bost i Cymorth@cymru.gsi.gov.uk neu ffoniwch 0300 0604400.