Skip to content

Safonau'r Gymraeg

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Safonau'r Gymraeg.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Daeth y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru o ganlyniad i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Mae Comisiynydd y Gymraeg bellach wedi cyhoeddi Safonau’r Gymraeg y bydd Llywodraeth Cymru yn cydymffurfio â nhw o 30 Mawrth 2016.

Hysbysiad cydymffurfio

Anfonwyd hysbysiad cydymffurfio, sy’n gosod allan y safonau perthnasol, i Weinidogion Cymru ar 30 Medi 2015. Mae fersiwn diweddaraf yr hysbysiad cydymffurfio ar gael isod.

Trefniadau ar gyfer goruchwylio

Rydym yn cofnodi sut yr ydym yn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau yn y ddogfen ‘Cydymffurfiaeth Gweinidogion Cymru gyda’r Safonau’.

Byddwn hefyd yn cynhyrchu adroddiad blynyddol mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Adroddiad blynyddol 2017-18 (Maint Ffeil: 1MB)
Adobe PDF document
Hysbysiad cydymffurfio (Maint Ffeil: 1,505KB)