Skip to content

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Dau gorff ar wahân yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru - yr un fath â Senedd y Deyrnas Unedig a Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Y corff democrataidd sy'n cynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, yn llunio cyfreithiau Cymru ac sy'n gwneud Llywodraeth Cymru'n atebol yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae 60 o Aelodau Cynulliad etholedig (ACau) yn perthyn iddo. Dyma yw fersiwn gyfatebol Cymru o senedd y Deyrnas Unedig yn San Steffan, lle mae holl Aelodau Seneddol y Deyrnas Unedig yn eistedd. Y Senedd ym Mae Caerdydd yw cartref siambr drafod Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnwys Prif Weinidog Cymru a’r Gweinidogion eraill.

Cynhelir etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru bob pedair blynedd. Mae’r blaid – neu’r glymblaid – sydd â’r nifer fwyaf o seddi yn ffurfio Llywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).