Skip to content

Cysylltiadau rhynglywodraethol

Mae Llywodraeth Cymru yn rheoli ei pherthynas â Llywodraeth y DU a gweinyddiaethau eraill mewn nifer o ffyrdd.

Mae mecanweithiau rhynglywodraethol ffurfiol wedi’u sefydlu i hwyluso’r cysylltiadau hyn, sy’n cynnwys llywodraethau datganoledig Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Y mecanweithiau rhynglywodraethol ffurfiol yw:

  • Y Cyd-bwyllgor Gweinidogion
  • Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig
  • Y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth y DU a’r gweinyddiaethau datganoledig 
  • Concordatau Dwyochrog rhwng Llywodraeth Cymru ac adrannau Llywodraeth y DU
  • Canllawiau ar Ddatganoli