Skip to content

Data agored

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Data sydd ar gael, o dan drwydded agored, y gall unrhyw un ei gyrchu, ei ddefnyddio neu ei rannu yw data agored.

Yn Llywodraeth Cymru rydym yn trefnu bod ein gwybodaeth ar gael o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored fel yr esbonnir yn ein Datganiad Hawlfraint.

Mae Cynllun Data Agored Llywodraeth Cymru'n amlinellu ein hymrwymiad i agor mynediad i ddata.

Lawrlwytho Dogfen