Skip to content

Gofyn am wybodaeth gan Lywodraeth Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r canllaw ymarferol hwn yn egluro sut i wneud cais i gael mynediad at wybodaeth a gedwir gan Lywodraeth Cymru a sut bydd eich cais yn cael ei drin a’i drafod.

Mae'r canllaw hwn yn egluro beth i'w wneud cyn gwneud cais, sut i wneud cais am wybodaeth gan gynnwys sut i eirio’ch cais, a sut bydd eich cais yn cael ei drin a’i drafod. Mae’n egluro’r broses adolygu a chwyno fewnol hefyd.

I wneud cais am wybodaeth gan Lywodraeth Cymru, gallwch:

 • gyflwyno ffurflen Cais am Wybodaeth
 • e-bostio rhyddidgwybodaeth@llyw.cymru
 • ffonio 0300 0604400
 • ysgrifennu at:

  Swyddog Rhyddid Gwybodaeth
  Uned Hawliau Gwybodaeth
  Llywodraeth Cymru
  Parc Cathays
  Caerdydd
  CF10 3NQ