Skip to content

Llywodraeth agored

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Llywodraeth Cymru'n parhau i ddilyn egwyddorion bod yn agored mewn llywodraeth.

Amlinellir ein hymrwymiad i fod yn llywodraeth agored yn ein cyfraniad at Gynllun Gweithredu Cenedlaethol Llywodraeth Agored y DU.