Skip to content

Prif Weinidog Cymru

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.

Sianeli

 
Carwyn Jones AC

Y Gwir Anrh Carwyn Jones AC yw Prif Weinidog Cymru.

Prif Weinidog Cymru yw pennaeth Llywodraeth Cymru, ac fe'i penodir gan Ei Mawrhydi y Frenhines yn unol ag enwebiad Aelodau'r Cynulliad.

Mae cyfrifoldebau'r Prif Weinidog yn cynnwys:

  • penodi'r Cabinet o Weinidogion Cymru, Dirprwy Weinidogion Cymru a'r Cwnsler Cyffredinol (gyda chymeradwyaeth Ei Mawrhydi) sy'n ffurfio Llywodraeth Cymru;
  • cadeirio cyfarfodydd y Cabinet ac arfer swyddogaethau Llywodraeth Cymru
  • arwain y broses o ddatblygu a chyflenwi polisïau
  • rheoli'r cysylltiadau gyda gweddill y DU ac yn rhyngwladol
  • cynrychioli pobl Cymru ar fusnes swyddogol
  • staffio

Mae swyddfa swyddogol Prif Weinidog Cymru wedi'i lleoli yn Nhŷ Hywel a'r Senedd ym Mae Caerdydd.  Cedwir swyddfa ar ei gyfer hefyd yn Adeiladau'r Goron ym Mharc Cathays, Caerdydd, lle mae bron i hanner holl weision sifil Llywodraeth Cymru wedi'u lleoli.

Cysylltu

Gallwch gysylltu â Carwyn Jones drwy e-bost ar: carwyn.jones@llyw.cymru (Rydym yn anelu at ymateb i bob gohebiaeth at y Prif Weinidog o fewn 17 diwrnod gwaith.)

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y Prif Weinidog gallwch ddilyn y gwasanaeth Twitter y Prif Weinidog neu edrych ar ein cyfresi lluniau ar Flickr.