Skip to content

Dafydd Elis-Thomas AC

Dafydd Elis-Thomas
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

Fe anwyd yr Arglwydd Elis-Thomas yn 1946, yng Nghaerfyrddin. Fe sy’n cynrychioli etholaeth Dwyfor Meirionydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru fel aelod annibynnol. Mae hefyd yn aelod o Dŷ’r Argwlyddi.  Cafodd ei ethol gan ei gyd-aelodau yn ‘Llywydd’ Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ôl ei sefydlu yn 1999 hyd at 2011.

Mae wedi bod yn aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru a’r British Film Institute, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Chadeirydd Sgrin Cymru.  

Mae’r Arglwydd Elis-Thomas yn mwynhau cerdded mynyddoedd a loncian.

 

Cyfrifoldebau'r Gweinidog

 • Strategaeth a pholisi cenedlaethol ar gyfer diwylliant, creadigrwydd a’r celfyddydau, gan gynnwys Cymru Greadigol 
 • Noddi'r Cyngor Celfyddydau, a'i gylch gwaith 
 • Polisi darlledu 
 • Twristiaeth i Gymru a thwristiaeth o fewn Cymru, gan gynnwys marchnata a hyrwyddo Cymru fel cyrchfan i dwristiaid drwy Croeso Cymru a rheoleiddio'r diwydiant twristiaeth
 • Strategaeth a pholisi cenedlaethol ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru
 • Cadw, a'i gylch gwaith 
 • Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
 • Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Datblygu Archif Genedlaethol Cymru 
 • Deddfwriaeth ar eiddo diwylliannol a chynlluniau rhyddhad trethi nad ydynt wedi’u datganoli
 • Goruchwylio'r gwaith o ddosbarthu cyllid y Loteri yng Nghymru
 • Chwaraeon Elît
 • Strategaeth a pholisi cenedlaethol ar gyfer chwaraeon cymunedol, gweithgareddau corfforol a gweithgareddau hamdden egnïol yng Nghymru, gan gynnwys noddi Cyngor Chwaraeon Cymru

Ysgrifennu at Weinidogion

Cysylltwch ag Dafydd Elis-Thomas drwy e-bostio: Gohebiaeth.Dafydd.Elis-Thomas@llyw.cymru


Rydym yn anelu at ymateb i ohebiaeth a anfonir at weinidogion, gan gynnwys ebost, cyn pen 17 diwrnod gwaith. Bydd y gweinidogion yn ymateb i ohebiaeth ynghylch materion sy’n berthnasol i’w portffolios. Dilynwch ‘Ysgrifennu at y gweinidogion’ er mwyn cysylltu â'r gweinidog cywir.