Skip to content

Datganiadau’r Cabinet o’r 4ydd cynulliad

Rheolodd y bedwerydd cynulliad o fis Mai 2011 i Ebrill 2016.

Mae datganiadau Cabinet y gweinyddiaethau blaenorol i’w gweld ar yr Archifau Gwladol (dolen allanol).