Skip to content

Datganiad Llafar - Cyllideb Ddrafft 2016-17

Jane Hutt AC, Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Cynulliad

Ar 08 Rhagfyr 2015, gwnaeth y Gweinidog Cyllid a Busnes y Cynulliad datganiad llafar yn y Siambr ar: Cyllideb Ddrafft 2016-17.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).