Skip to content

Datganiad Llafar - Diweddariad ar y Gweithredu gan Lywodraeth Cymru ar Lifogydd yng Nghymru

Carl Sargeant AC, y Gweinidog Adnoddau Naturiol

Ar 12 Ionawr 2016, gwnaeth y Gweinidog Adnoddau Naturiol datganiad llafar yn y Siambr ar: Diweddariad ar y Gweithredu gan Lywodraeth Cymru ar Lifogydd yng Nghymru.

Gallwch weld y datganiad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).