Skip to content

Datganiad Llafar - Parodrwydd ar gyfer y Gaeaf

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon

Ar 15 Tachwedd 2016, gwnaeth y Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Cymru o Blaid Affrical (dolen allanol).