Skip to content

Datganiad Llafar - Y Gymraeg a Llywodraeth Leol

Dolenni perthnasol

Adroddiad y Gweithgor ar yr Iaith Gymraeg a Llywodraeth Leol.
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Ar 14 Mehefin 2016, gwnaeth y Carl Sargeant, Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Y Gymraeg a Llywodraeth Leol (dolen allanol).