Skip to content

Datganiad Llafar - y Gymraeg

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Sut yr ydym yn gweithio er mwyn sicrhau Cymru ddwyieithog.
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Ar 12 Gorffennaf 2016, gwnaeth y Alun Davies, Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Y Gymraeg (dolen allanol).