Skip to content

Datganiad Llafar - Cymru o Blaid Affrica

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Mae'r rhaglen Cymru o blaid Affrica yn annog ac yn helpu pobl yng Nghymru i gyfrannu at yr ymgyrch i drechu tlodi yn Affrica.
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon

Ar 22 Tachwedd 2016, gwnaeth y Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Cymru o Blaid Affrical (dolen allanol).