Skip to content

Datganiad Llafar - Wythnos Wirfoddoli

Dolenni perthnasol

Rydym yn cydnabod bod y Trydydd Sector yn cyfrannu’n fawr at fywyd yng Nghymru.
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Ar 14 Mehefin 2016, gwnaeth y Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Wythnos Wirfoddoli (dolen allanol).