Skip to content

Datganiad Llafar - Cynnydd o ran gweithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant