Skip to content

Datganiad Llafar - Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Rydyn ni am weld diwylliant sy’n herio ymddygiad treisgar – mae hawl gan bawb i fyw heb ofn.
Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Ar 22 Tachwedd 2016, gwnaeth y Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod (dolen allanol).