Skip to content

Datganiad Llafar - Y wybodaeth ddiweddaraf am y Tasglu Gweinidogol ar y Cymoedd

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Ar 1 Tachwedd 2016, gwnaeth y Alun Davies, Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Y wybodaeth ddiweddaraf am y Tasglu Gweinidogol ar y Cymoedd (dolen allanol).