Skip to content

Datganiad Llafar - Cronfa Triniaethau Newydd

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Ar y tudalennau hyn fe welwch y newyddion a'r cyhoeddiadau diweddaraf am iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon

Ar 12 Gorffennaf 2016, gwnaeth y Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd , Llesiant a Chwaraeon Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Cronfa Triniaethau Newydd (dolen allanol).