Skip to content

Datganiad Llafar - Moderneiddio Trafnidiaeth: y wybodaeth ddiweddaraf am Fasnachfraint Cymru a'r Gororau a'r Rhaglenni Metro

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am gweinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
System deithio newydd a fydd yn trawsnewid y ffordd y byddwn ni'n teithio o gwmpas Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw Metro.
Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith