Skip to content

Datganiad Llafar - Y Rhaglen Newid Addysg Gychwynnol i Athrawon: hynt y rhaglen a'r wybodaeth ddiweddaraf

Dolenni perthnasol

Mwy am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.
Yn yr adran hon o’r wefan, cewch wybodaeth am ein polisïau addysg a’r cymorth y gallwn ni ei gynnig i chi.
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg